Bitcoin

Możliwość płatności Bitcoin za sprzęt, naprawy i usługi.